Nota van wijziging : Nota van wijziging

Download

Indieners

  • Indiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoeken inzake Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Indiener H.J. Post, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36446-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

36446, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 7 maart 2024)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36446-7 Verslag

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36446 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36446-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

36446-2 Voorstel van wet

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36446-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36446-3 Memorie van toelichting

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30