Convocatie commissieactiviteit : Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen) op 5 juni 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.J. Post, griffier