Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking (Kamerstuk 24170-309)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M. Heller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24170-309 Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

36410-XVI-64 Motie van de leden Krul en Westerveld over de meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap en de werkagenda voor het voorjaarsreces van 2024 naar de Tweede Kamer sturen

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

24170-298 Motie van het lid Werner c.s. over een structureel interdepartementaal overleg in het kader van de meerjarige nationale strategie voor mensen met een beperking

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-70 Motie van het lid Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid (CD 5/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) antwoord 1e TK + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00