Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport (Kamerstuk 22112-3861)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    A. Holtjer, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3861 Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-32-1605 Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1309 Motie van het lid Vestering over een plan voor een einde aan de import van kalfjes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1526 Motie van het lid Vestering over in Europa actief pleiten voor het overnemen van de uitkomsten van de EFSA-onderzoeken over de maximale temperatuur voor diertransporten

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1507 Motie van de leden Wassenberg en Vestering over zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-66 Motie van het lid Vestering over het verhogen van de minimale transportleeftijd voor kalfjes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-10 Motie van het lid Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari (CD 25/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (resterende vragen) (Kamerstuk 21501-32-1518)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Fiche over Verordening betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer (COM(2023)770)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00