Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek aan bewindspersonen om het kader inzake 'Beleidskeuzes uitgelegd' beter te hanteren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

Aan de vaste Kamercommissies - Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Groen van Prinstererzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Troelstrazaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Brieven inzake begroten en verantwoorden

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00