Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.C. (Peter) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Morrin, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3845 Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct) (TK 22112-3845)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00