Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36470-L-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

36470-L Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36470-L-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00