Statenpassage

Motie : Motie van het lid Klaver c.s. over het minimumloon per 2024 met 1,7% extra verhogen en de verlaging van het afbouwpunt van het kindgebonden budget voor paren met circa 9.000 euro terugdraaien

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 85
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Tegen
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
BBB 4 Tegen
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
Groep Van Haga 2 Tegen
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Voor
Ephraim 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
JA21 1 Tegen
Omtzigt 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32013-288 Beleidsopties bij langdurig achterblijvende spaarrentes

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Brief regering

31322-516 Extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32545-195 Afschrift aanvraag opinie aan ECB over fiscale maatregelen en financiële stabiliteit banken

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

29544-1221 Reactie op verzoek commissie over voorgenomen indexaties van het minimumloon

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

36410-83 Aangenomen moties met budgettaire consequenties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36410-77 Onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:54

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00