Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review) (Kamerstuk 22112-3691)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15