Statenpassage

EU-voorstel : EU-voorstel: Mededeling Herziening van het EU-initiatief inzake bestuivers – Een 'New Deal' voor bestuivers COM (2023) 35

Download

Indieners

  • Indiener
    Europese Commissie, Organisatie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen (aan de Algemene Rekenkamer) en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 36360-VIII- 2)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen (aan de Algemene Rekenkamer) en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (Kamerstuk 36360-IX-2)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

Afschrift van de brief van 6 juni 2023 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders over de urgente uitvraag voor voorportaal- en doorstroomlocaties (inclusief kleine opvanglocaties)

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen (aan de Algemene Rekenkamer) en antwoorden betreffende overkoepelende / overige vragen die betrekking hebben op rapporten resultaten verantwoordingsonderzoek 2022

Indiener Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen (aan de Algemene Rekenkamer) en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36360-XII-2)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (wsbvc) van 12 juni 2023 (Kamerstuk 21501-31-709)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (Kamerstuk 36360-XVI-1)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 36360-XVI-2)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

Tweede voortgang Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

Voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 (Kamerstuk 36360-VI-1)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 (Kamerstuk 36360-VI)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 36360-VI-2)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2022 (Kamerstuk 36360-3)

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (Kamerstuk 36360-IX-2)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2022 (Kamerstuk 36360-1)

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Brief regering

Fraudemelding binnen BHOS, volgnummer 22-77

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 24 mei 2023

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof