Brief commissie aan bewindspersoon : Aan de minister van Financiën - Verzoek om ontbrekende interim-auditrapporten van de Auditdienst Rijk per ommegaande aan de Kamer te doen toekomen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31865-238 Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Troelstrazaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Taskforce verbetering financieel beheer

Technische briefing
Tijd activiteit: 12:00

Brieven inzake begroten en verantwoorden

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00