Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek om een planningsbrief betreffende de Wet toekomst pensioenen, wijziging overgangsrecht premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar en de Wet pensioenverdeling bij scheiding

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32043-624 Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Motie

36067-142 Motie van de leden Nijboer en Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

36067-149 Motie van het lid Palland c.s. over onderzoeken of na invoering van de Wtp de vertegenwoordiging door de belanghebbenden in het pensioenfonds afdoende is voor evenwichtige besluitvorming

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

36067-128 Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over werkgevers wettelijk verplichten om aspirant-werknemers al voor indiensttreding te informeren over de invulling van de arbeidsvoorwaarde pensioen

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

32043-582 Motie van de leden Nijboer en Maatoug over het aanspreken van pensioenfondsen op het uitkeren van torenhoge bonussen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD d.d. 31/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:25

Wet toekomst pensioenen (36067) (re- en dupliek))

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00