Lijst van vragen : 36410-X Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    N.E. Manten, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36410-X-78 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over Personeel en Materieel

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Eindtekst

36410-X, eindtekst

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-X-37 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 23 (nota van wijziging d.d. 26 januari 2024)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Nota van wijziging

36410-X-23 Nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Defensie - feitelijke vragen Stand van Defensie, begroting en materieelbegrotingsfonds Defensie

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Memorie van toelichting

36410-X-2 Memorie van toelichting

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-X-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-X-1 Voorstel van wet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Activiteiten

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Personeel/Materieel

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Begroting Defensie (36410-X) 1TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30