Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-916)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Madlener, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    N. Wiendels, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-08-916 Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

22112-3788 Motie van de leden Van Esch en Van der Graaf over zich in Europa sterk uitspreken t├ęgen verslechtering van de ambities opgenomen in de Europese Verpakkingsverordening

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Milieuraad op 18 december 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15