Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2790)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.L. Dekker, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister- inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 11 december 2023

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Tweeminutendebat Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa (CD 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00