Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de toezegging gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens inzake de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online tracking (o.a. Kamerstuk 32761-286)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Valstar, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.R. Muller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32761-286 Toezegging gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens inzake de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online tracking

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

32761-275 Motie van de leden Bouchallikh en Kathmann over Europese regelgeving zo aanpassen dat gepersonaliseerde algoritmes alleen bij uitdrukkelijke toestemming gebruikt mogen worden

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de bescherming van online gegevens

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40