Statenpassage

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36418-122 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 oktober 2024, over Pakket Belastingplan 2024

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een wetgevingsoverleg

36418-119 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 oktober 2023, over Pakket Belastingplan 2024

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Nota van wijziging

36418-36 Tweede nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

36418, bijgewerkt t/m nr. 36 (2e NvW d.d. 18 oktober 2023)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nota van wijziging

36418-17 Nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36418-14 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36418-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36418-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Voorstel van wet

36418-2 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Koninklijke boodschap

36418-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36418 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingplan 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Toeslagen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00