Bijlage : Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Kathmann over een AOW-gat voor AOW-gerechtigden die enkele jaren in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea hebben gewoond

Download