Brief commissie : Verzoek om advies ter uitvoering van de motie Sneller c.s. (Kamerstuknummer 36360, nr 6)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
  • Mede ondertekenaar
    W.A. Lips, griffier