Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen (Kamerstuk 27625-622)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    M. Meedendorp, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34682-117 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over de bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen meenemen in het NPLG

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-27 Motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over het verminderen van laagwaardig gebruik van drinkwater nadrukkelijk betrekken bij de verdere uitwerking van het industriebeleid

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

27858-587 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden stoppen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45