Lijst van vragen : Lijst van vragen inzake Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    W.A. Lips, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36350-1 Voorjaarsnota 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

21501-07-1947 Nationaal Hervormingsprogramma 2023 en overheveling middelen Brexit Adjustment Reserve

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

36202-141 Reactie op moties aangaande bredere solidariteitsbijdrage en extra schijf in de vennootschapsbelasting

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

36200-176 Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van RSG Wolfsbos over de stijgende energielasten

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Nationaal Hervormingsprogramma 2023 en overheveling middelen Brexit Adjustment Reserve

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Voorjaarsnota 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35