Statenpassage

Bijlage : Beslisnota inzake Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over het bericht ‘Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'

Download