Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verloop openstelling SDE++ 2022 (Kamerstuk 31239-368)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.D. Reinders, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29023-380 Motie van het lid Grinwis c.s. over één of twee jaar extra realisatietijd voor bestaande hernieuwbare-energieprojecten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

29023-322 Motie van de leden Grinwis en Erkens over een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven roepen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-726 Motie van het lid Boucke c.s. over een kwaliteitsbudget voor energieopwekkingsprojecten

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIII-38 Motie van het lid Sienot over alle beschikbare SDE-middelen uitgeven aan de doelen van de SDE++

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Continuering van het RES-proces (Kamerstuk 32 813, nr. 716)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Tweeminutendebat Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 28/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:35

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Klimaat en Energie (algemeen)(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30