Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (Kamerstuk 36272-2)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    S.F.F. Meijer, adjunct-griffier