Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister LNV - Verzoek stand van zakenbrief NVWA

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

21501-32-1491 Motie van de leden Vestering en Akerboom over een bewustwordingscampagne over de gevaren van handel in wilde dieren en planten

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

33835-206 Motie van het lid Van Campen c.s. over een onafhankelijke impactanalyse van de gevolgen van het onderbrengen van KDS bij de NVWA

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1249 Motie van de leden Van Campen en Eerdmans over een "three strikes out"-handhavingsvoorstel in de procedure voor verscherpt toezicht op slachthuizen

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat NVWA (CD 28/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:51

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022 (21 501-32, nr. 1466)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00