Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering: voortgang lijn 1 digitale inclusie (Kamerstuk 26643-973)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.R. Muller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-973 Werkagenda Waardengedreven Digitalisering: voortgang lijn 1 digitale inclusie

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

24170-273 Motie van de leden Raemakers en Sahla over onderzoeken op welke manieren een groep experts advies kan geven om de berichten van de overheid begrijpelijker te maken

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-69 Motie van het lid Kathmann over digitale vaardigheden standaard meenemen in de screening van het UWV

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-23 Motie van de leden Strolenberg en De Kort over voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen bij nieuwe en bestaande websites en apps van de overheid

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Motie

26643-869 Motie van het lid Ceder over een plan opstellen om de meest noodzakelijke overheidsapplicaties 100% toegankelijk te maken

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-VII-49 Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Binnenlandse Zaken (36200-VII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Digitale inclusie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35