Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief inzake verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodatie (Kamerstuk 22112-3581)

Download