Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek brief diversiteit pensioenfondsbesturen uiterlijk april 2023 ontvangen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Activiteiten

Wet toekomst pensioenen (36067) (re- en dupliek))

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30