Statenpassage

Convocatie inbreng : Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit) d.d. 20 februari 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier