Bijlage : Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over het bericht ‘Zware aardbeving treft Turkije en Syrië, honderden doden en gewonden’

Download