Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Nationale Grondstoffenstrategie (Kamerstuk 32852-224)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.D. van Dijke, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32852-261 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Nationale Grondstoffenstrategie

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32852-224 Nationale Grondstoffenstrategie

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

21501-02-2529 Motie van het lid Hammelburg over een strategie voor het zeker stellen van de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen voor klimaatdoelstellingen

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid

Motie

32852-192 Motie van het lid Hagen c.s. over het ontwikkelen van een grondstoffenstrategie

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2366 Motie van het lid Brekelmans over toegang tot essentiƫle grondstoffen als belangrijke prioriteit in de relatie met de LAC-regio

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Nationale Grondstoffenstrategie (Kamerstuk 32852-224)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit:

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:55

Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 11/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat RBZ/Handel (CD 19/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Nationale Grondstoffenstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Nationale Grondstoffenstrategie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09