Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervolg Contourennota en Integraal Overzicht Financiën Gemeenten (Kamerstuk 36200-B-10)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    M. Verhoev, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VII-30 Motie van de leden Bromet en Mohandis over uitwerken of en hoe de nieuwe financieringssystematiek wettelijk verankerd kan worden

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-89 Motie van de leden Van Weyenberg en Inge van Dijk over een uitvoeringsplan voor de nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35925-90 Motie van de leden Inge van Dijk en Grinwis over de ondertekening van wetsvoorstellen die decentrale overheden raken

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35569)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Financiën decentrale overheden

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30