Statenpassage

Motie : Motie van de leden Ceder en Kat over het voor het voorjaarsreces nader uitwerken van de aanvullende juridische maatregelen rond het voorkomen van huisuitzettingen

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Armoede- en Schuldenbeleid (CD 6/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00