Motie : Motie van de leden Eppink en Van der Plas over introductie van een drempelwaarde van 1 mol per hectare bij een neerwaartse trend in stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 33
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Tegen
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Tegen
G√ľndogan 1 Tegen
Omtzigt 1 Voor