Motie : Motie van het lid Vestering c.s. over geen belastinggeld steken in technische innovaties die het welzijn van dieren verslechteren

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28973-254 Voortgang innovatie emissiereductie veehouderij

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers LNV en NenS - Verzoek om een reactie het op bericht “Verguisde stalvloer tegen stikstofuitstoot kan stoppende boer in de weg zitten: ‘Dit is zo krom’"

Indiener R.P. Jansma, griffier

Brief regering

29383-406 Innovatie en borging van emissiearme stalsystemen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

30175-447 Appreciatie van de motie van het lid Van der Plas over nageschakelde technieken opnemen in de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Kamerstuk 30175, nr. 442)

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

30252-96 Voortgang aanpak piekbelasting

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Verslag van een schriftelijk overleg

30175-438 Verslag van een schriftelijk overleg over de aanscherping van de uitstootnormen voor fijnstof uit pluimveestallen (Kamerstukken 30175/28973-437)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

36200-XIV-117 Jaarplanning 2023 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Debat over het beëindigen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35