Motie : Motie van de leden Idsinga en Stoffer over de noodzaak evalueren van de verfijning van de categorie "overig"

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Tegen
PvdA 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32140-155 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juni 2023, over Toekomst box 3

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

27926-374 Reactie op verzoek commissie inzake brief van NEPROM en IVBN n.a.v. onderzoek Brink naar middenhuurregulering

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

32140-153 Verfijning box 3

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op NRC-artikel inzake box 3 bij aanvang commissiedebat Belastingdienst

Indiener M. Schukkink, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

32140-146 Verslag van een schriftelijk overleg over vergelijking vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting en andere toezeggingen toekomstig stelsel box 3 (Kamerstuk 32140-139)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

32140-145 Toezeggingen gedaan met betrekking tot de toekomst van box 3

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

36202-128 Appreciatie moties en amendementen pakket Belastingplan 2023

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:00

Toekomst box 3

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30