Brief Algemene Rekenkamer : Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het Ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (respectievelijk begrotingshoofdstukken X en K)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45
Naar boven