Motie : Motie van de leden Dassen en Van der Plas over het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2023-2024 eenmalig bevriezen

Download

Indieners