Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag schriftelijk overleg over het Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021 (Kamerstuk 35925-VIII-15)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35925-VIII-174 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2022, over Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35570-VIII-260 Motie van de leden Paternotte en Peters over bewezen effectieve maatregelen ter bevordering van het studentenwelzijn

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-262 Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-230 Motie van het lid Van Meenen over pabostudenten de mogelijkheid bieden om kinderen te tutoren

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-236 Motie van de leden Segers en Van Meenen over de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs eventueel in drie schooljaren besteden

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-232 Motie van de leden Peters en Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-201 Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-166 Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over de inzet van studenten voor thuisonderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30