Convocatie commissieactiviteit : Convocatie technische briefing Raad van State over het wetsvoorstel Wijziging van de Wpg in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan - 11 oktober 2022, 17.00 uur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier
Naar boven