Bijlage : Wetenschapstoets Wet Huis voor Klokkenluiders - conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 (hierna: 3.1 CW)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6 oktober 2022

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 6 oktober 2022

Indiener A.C.W. de Vos, griffier