Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 14 - 16 september 2022 in Praag (Kamerstuk 21501-32-1458)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Witzke, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1449 Gewijzigde motie van het lid Bisschop over vlas- en hennepteelt anders waarderen in de ecoregeling (t.v.v. 21501-32-1446)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1448 Gewijzigde motie van het lid Grinwis over een overbruggingsregeling uitwerken voor tijdelijke steun aan de visserijsector (t.v.v. 21501-32-1444)

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1421 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een strategische analyse van kwetsbaarheden van het mondiale voedselsysteem in relatie tot grondgebruik

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1410)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:23

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14