Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29477-708 Reactie op de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) betreffende de overhevelingen van geneesmiddelen

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Einde vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:34

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven