Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) : Nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

35714, bijgewerkt t/m nr. 16 (NvW d.d. 9 juni 2022)

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Brief commissie

Aan het Presidium - Adviesaanvraag Adviescollege Toetsing Regeldruk wetsvoorstel tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714)

Indiener H.J. Post, griffier

Brief lid / fractie

35714-10 Brief van de leden Romke de Jong en Maatoug inzake overname van de verdediging van de initiatiefvoorstel

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35714-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35714-8 Verslag

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35714-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35714-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35714-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35714-2 Voorstel van wet

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35714-1 Geleidende brief

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35714-3 Memorie van toelichting

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:20

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 20:10

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 19:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00