Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over verlenging RWS beheerplannen Natura 2000 (Kamerstuk 32670-205)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-A-43 Motie van de leden Koerhuis en Madlener over fors en snel investeren in stikstofdeskundigen, onder andere op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-40 Motie van het lid Madlener over de capaciteit voor het maken van stikstofberekeningen uitbreiden, samen met provincies en gemeenten

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35