Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-439)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33037-439 Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

21501-32-1413 Motie van het lid Van Campen c.s. over de Kamer informeren over de vernietigende gevolgen van derogatieverlies

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om brief met de precieze argumentatie en correspondentie die de Europese Commissie heeft gewisseld over de derogatie-aanvraag

Indiener R.P. Jansma, griffier

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022 (CD d.d. 15/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:35

Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25