Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31765-568 Bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

35570-XVI-104 Motie van het lid Agema over de bouwopgave voor de ouderenhuisvesting voor het einde van deze kabinetsperiode in beeld brengen

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05