Brief regering : Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24587-778 Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over de administratieve lasten ten gevolge van de Wvggz fors reduceren

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15