Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 december 2021, over digitalisering in het onderwijs

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  E.C.E. de Kler, griffier
 • Mede ondertekenaar
  Martin Bosma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-593 Digitalisering in het funderend onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Motie (gewijzigd/nader)

32034-38 Gewijzigde motie van het lid Wiersma over onderzoeken of digitale leermiddelen voldoen aan de Europese privacyregels (t.v.v. 32034-36)

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

32034-33 Motie van de leden Kwint en Van Meenen over het ondertekenen van het privacyconvenant door internationale technologiebedrijven

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-176 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over devices zoals laptops en tablets onder de wet gratis schoolboeken scharen (t.v.v. 35300-VIII-163)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Digitalisering in het onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45