Motie

Motie van de leden Hijink en Bikker over voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrijmaken in de eerstvolgende begroting

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 24
PVV 17
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
JA21 3
Volt 3
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
Tegen
VVD 34
CDA 14
Groep Van Haga 3
SGP 3
BBB 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-10-2021
35927-15Drie nota’s van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2022

07-10-2021
34104-343Addendum bij Kaderbrief Wlz 2022

05-10-2021
35925-121Budgettaire uitkomsten APB

23-09-2021
29282-445Nadere toelichting op de keuzes omtrent salarisverhoging zorgpersoneel